Artikel 80: Jaarrekening

79
Artikel 80
81

Na afloop van het begrotingsjaar legt de Commissie aan de begrotingsautoriteit in de door het financieel reglement voorgeschreven vorm de jaarrekening voor, die alle verrichtingen van het begrotingsjaar omvat en vergezeld gaat van het verslag van de Rekenkamer.