Artikel III-141: Onderlinge erkenning diploma's en coördinatie wettelijke bepalingen inzake werkzaamheden anders dan in loondienst

III-140
Artikel III-141
III-142
 • 1. 
  Bij Europese kaderwet wordt de toegang tot werkzaamheden anders dan in loondienst, alsmede de uitoefening daarvan, vergemakkelijkt wat betreft:
  • a) 
   de onderlinge erkenning van diploma's, certificaten en andere titels;
  • b) 
   de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke regels van de lidstaten betreffende de toegang tot werkzaamheden anders dan in loondienst en de uitoefening daarvan.
 • 2. 
  Wat de geneeskundige, paramedische en farmaceutische beroepen betreft, is de geleidelijke opheffing van de beperkingen afhankelijk van de coördinatie van de voorwaarden waaronder die beroepen in de verschillende lidstaten worden uitgeoefend.
 

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting Nederlandse regering

[geen]

2.

Toelichting Belgische regering

Artikel III-141 voert de stemming onder gekwalificeerde meerderheid in voor de vaststelling van Europese kaderwetten die tot doel hebben de toegang tot werkzaamheden anders dan in loondienst (erkenning van diploma's) te vergemakkelijken.

3.

Ontwikkeling artikel

2003
 • 1. 
  Bij Europese kaderwet wordt de toegang vergemakkelijkt tot werkzaamheden, anders dan in loondienst, en de uitoefening daarvan inzake:
  • a) 
   de onderlinge erkenning van diploma's, certificaten en andere titels;
  • b) 
   de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten betreffende de toegang tot werkzaamheden, anders dan in loondienst, en de uitoefening daarvan.
 • 2. 
  Wat de geneeskundige, paramedische en farmaceutische beroepen betreft, is de geleidelijke opheffing van de beperkingen afhankelijk van de coördinatie van de voorwaarden waaronder zij in de verschillende lidstaten worden uitgeoefend.
2003
 • 1. 
  Bij Europese kaderwet worden de toegang tot werkzaamheden anders dan in loondienst, alsmede de uitoefening daarvan vergemakkelijkt inzake:
  • a) 
   de onderlinge erkenning van diploma's, certificaten en andere titels;
  • b) 
   de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten betreffende de toegang tot werkzaamheden anders dan in loondienst en de uitoefening daarvan.
 • 2. 
  Wat de geneeskundige, paramedische en farmaceutische beroepen betreft, is de geleidelijke opheffing van de beperkingen afhankelijk van de coördinatie van de voorwaarden waaronder zij in de verschillende lidstaten worden uitgeoefend.
2003
 • 1. 
  Bij Europese kaderwet wordt de toegang tot werkzaamheden anders dan in loondienst, alsmede de uitoefening daarvan, vergemakkelijkt wat betreft:
  • a) 
   de onderlinge erkenning van diploma's, certificaten en andere titels;
  • b) 
   de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten betreffende de toegang tot werkzaamheden anders dan in loondienst en de uitoefening daarvan.
 • 2. 
  Wat de geneeskundige, paramedische en farmaceutische beroepen betreft, is de geleidelijke liberalisering van de beperkingen afhankelijk van de coördinatie van de voorwaarden waaronder zij in de verschillende lidstaten worden uitgeoefend.
2004
 • 1. 
  Bij Europese kaderwet wordt de toegang tot werkzaamheden anders dan in loondienst, alsmede de uitoefening daarvan, vergemakkelijkt wat betreft:
  • a) 
   de onderlinge erkenning van diploma's, certificaten en andere titels;
  • b) 
   de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke regels van de lidstaten betreffende de toegang tot werkzaamheden anders dan in loondienst en de uitoefening daarvan.
 • 2. 
  Wat de geneeskundige, paramedische en farmaceutische beroepen betreft, is de geleidelijke opheffing van de beperkingen afhankelijk van de coördinatie van de voorwaarden waaronder die beroepen in de verschillende lidstaten worden uitgeoefend.