Hoofdstuk VII - Betrekkingen met internationale organisaties, met derde landen en met de delegaties van de Unie

Inhoudsopgave van deze pagina:

III-327: Samenwerking met gespecialiseerde organisaties

 • 1. 
  De Unie brengt iedere dienstige samenwerking tot stand met de organen en de gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties, de Raad van Europa, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

  De Unie onderhoudt voorts met andere internationale organisaties de betrekkingen die wenselijk worden geacht.

 • 2. 
  De minister van Buitenlandse Zaken van de Unie en de Commissie zijn belast met de uitvoering van het bepaalde in dit artikel.
 

III-328: Delegaties van de Unie

 • 1. 
  De Unie wordt in derde landen en bij internationale organisaties vertegenwoordigd door de delegaties van Unie.
 • 2. 
  De delegaties van de Unie staan onder het gezag van de minister van Buitenlandse Zaken van de Unie. Zij handelen in nauwe samenspraak met de diplomatieke en consulaire missies van de lidstaten.