Artikel III-346: Statuten comités

III-345
Artikel III-346
III-347

De Raad stelt bij Europees besluit het statuut van de door de Grondwet ingestelde comités vast. Hij besluit met gewone meerderheid van stemmen, na raadpleging van de Commissie.

1.

Ontwikkeling artikel

2003

De Raad neemt eigener beweging en met gewone meerderheid de Europese besluiten aan houdende vaststelling van het statuut van de door de Grondwet ingestelde comités. Hij besluit na overleg met de Commissie.

2003

De Raad van Ministers stelt bij Europees besluit het statuut van de door de Grondwet ingestelde comités vast. Hij besluit bij gewone meerderheid, na overleg met de Europese Commissie.

2003

De Raad stelt bij Europees besluit het statuut van de door de Grondwet ingestelde comités vast. Hij besluit bij gewone meerderheid, na overleg met de Commissie.

2004

De Raad stelt bij Europees besluit het statuut van de door de Grondwet ingestelde comités vast. Hij besluit met gewone meerderheid van stemmen, na raadpleging van de Commissie.