Artikel III-398: Europees ambtenarenapparaat

III-397
Artikel III-398
III-399
 • 1. 
  Bij de vervulling van hun taken steunen de instellingen, organen en instanties van de Unie op een open, doeltreffend en onafhankelijk Europees ambtenarenapparaat.
 • 2. 
  Met inachtneming van het statuut en de regeling vastgesteld op grond van artikel III-427 i worden bij Europese wet de bepalingen daartoe vastgesteld.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting Nederlandse regering

Geheel nieuw zijn de bepalingen in artikel III-398 over het Europees ambtenarenapparaat.

2.

Ontwikkeling artikel

2003
 • 1. 
  Bij de vervulling van hun taken steunen de instellingen, agentschappen en organen van de Unie op een open, doeltreffend en onafhankelijk Europees ambtenarenapparaat.
 • 2. 
  Onverminderd artikel [283] i kan daartoe een Europese wet met de toepasselijke specifieke bepalingen worden vastgesteld.
2003
 • 1. 
  Bij de vervulling van hun taken steunen de instellingen, organen en bureaus van de Unie op een open, doeltreffend en onafhankelijk Europees ambtenarenapparaat.
 • 2. 
  Onverminderd artikel III-322 i worden bij Europese wet de specifieke bepalingen daartoe vastgesteld.
2003
 • 1. 
  Bij de vervulling van hun taken steunen de instellingen, organen en instanties van de Unie op een open, doeltreffend en onafhankelijk Europees ambtenarenapparaat.
 • 2. 
  Met inachtneming van het statuut en de regeling vastgesteld op grond van artikel III-333 i worden bij Europese wet de specifieke bepalingen daartoe vastgesteld.
2004
 • 1. 
  Bij de vervulling van hun taken steunen de instellingen, organen en instanties van de Unie op een open, doeltreffend en onafhankelijk Europees ambtenarenapparaat.
 • 2. 
  Met inachtneming van het statuut en de regeling vastgesteld op grond van artikel III-427 i worden bij Europese wet de bepalingen daartoe vastgesteld.