Artikel III-410: Rekeneenheid begroting

III-409
Artikel III-410
III-411

Het meerjarig financieel kader en de jaarlijkse begroting luiden in euro.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Ontwikkeling artikel

2003

Het meerjarig financieel kader en de jaarlijkse begroting luiden in euro.

2.

Toelichting

De verwijzing naar de euro in artikel III-312 is toegevoegd naar aanleiding van het verslag van 13 maart 2003 van de Groep deskundigen van de juridische diensten. Er moet ook een verwijzing worden toegevoegd naar het meerjarig financieel kader, dat eveneens in euro's moet worden vastgesteld.

2003

Het meerjarig financieel kader en de jaarlijkse begroting luiden in euro.

2003

Het meerjarig financieel kader en de jaarlijkse begroting luiden in euro.

2004

Het meerjarig financieel kader en de jaarlijkse begroting luiden in euro.