Oost-Duitsland (twee verklaringen)

Verklaring voor de slotakte ad artikel III-167, lid 2, onder c)

De Conferentie merkt op dat de bepalingen van artikel III-167 i, lid 2, onder c), worden uitgelegd in overeenstemming met de bestaande jurisprudentie van het Hof van Justitie betreffende de toepasselijkheid van de bepalingen op de steun die wordt toegekend aan bepaalde gebieden van de Bondsrepubliek Duitsland die gevolgen ondervinden van de vroegere deling van Duitsland.

Verklaring voor de slotakte ad artikel III-243

De Conferentie merkt op dat de bepalingen van artikel III-243 i moeten worden toegepast in overeenstemming met de gangbare praktijk. De zinsnede "de maatregelen die noodzakelijk zijn om de economische nadelen welke door de deling van Duitsland zijn berokkend aan de economie van de door de deling getroffen streken in de Bondsrepubliek te compenseren" wordt uitgelegd in overeenstemming met de bestaande jurisprudentie van het Hof van Justitie.