De Graaf overweegt procedure herziening Grondwet te wijzigen

vrijdag 3 september 2004

Minister De Graaf i overweegt de procedure voor Grondwetsherziening te wijzigen. Hij meldt dat schriftelijke reactie aan de Eerste Kamer. De PvdA-fractie in de Eerste Kamer vroeg zich af of de huidige in 2003 gekozen Tweede Kamer nog wel gerechtigd is om de herziening die nu aanhangig is, af te handelen.

De minister ziet daar geen bezwaar tegen, maar erkent wel dat er vraagtekens kunnen worden gezet bij de huidige procedure. Zo is verplichte ontbinding van de Kamer na de eerste lezing om een kiezersuitspraak te ontlokken feitelijk zonder betekenis, omdat een Grondwetsherziening nooit een rol speelt bij verkiezingen.

De minister noemt nu twee alternatieven. De eerste is dat zonder dat de Tweede Kamer is ontbonden, de tweede lezing wordt afgehandeld. Daarbij zou dan nog wel een tweederde meerderheid vereist zijn. Een tweede mogelijkheid is behandeling in één lezing, waarbij dan direct een versterkte meerderheid nodig is. De Graaf zal met een notitie komen, waarin deze varianten verder worden uitgewerkt.

bron: kamerstuk 28.726, EK B

 

verwant nieuws

meer over