Artikel 25: Deskundigenonderzoek

24
Artikel 25
26

Het Hof van Justitie kan te allen tijde een deskundigenonderzoek opdragen aan personen, lichamen, bureaus, commissies of organen te zijner keuze.