Artikel 33: Proces-verbaal van de zittingen

32
Artikel 33
34

Van iedere zitting wordt een proces-verbaal opgemaakt, dat door de president en de griffier wordt ondertekend.