Artikel 5: Toezending agenda's en resultaten Raadszittingen

4
Artikel 5
6

De agenda's en de resultaten van de Raadszittingen, waaronder begrepen de notulen van de Raads zittingen waarin over ontwerpen van Europese wetgevingshandelingen is beraadslaagd, worden rechtstreeks naar de nationale parlementen gezonden, op hetzelfde tijdstip als aan de regeringen van de lidstaten.