Artikel 8: Algemene grondslag

7
Artikel 8
9

Het Europees Stelsel van Centrale Banken wordt bestuurd door de besluitvormende organen van de Europese Centrale Bank.