Artikel 3: Rechten van de Mens

2
Artikel 3
4

De bepalingen van Titel 1 van de Conventie tot bescherming van de rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden, die op 4 November 1950 te Rome is getekend, alsmede de bepalingen van hot additionele Protocol, dat te Parijs op 20 Maart 1952 is getekend, maken deel uit van dit Statuut.