Artikel 5: Juridische eenheid met de EGKS en de EDG

4
Artikel 5
6

De Gemeenschap vormt met de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Defensie Gemeenschap een enkele juridische eenheid, waarbinnen bepaalde lichamen de administratieve en financiële autonomie kunnen behouden, die voor de vervulling van de door de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Defensie Gemeenschap toegewezen taken vereist zijn.