Artikel 6: Uitoefening bevoegdheden

5
Artikel 6
7

De Gemeenschap oefent alle haar krachtens dit Statuut of latere Acten verleende bevoegdheden uit.

De bepalingen, welke de aan de Gemeenschap bij dit Verdrag toegekende bevoegdheden vastleggen, dienen beperkend te worden uitgelegd.