Artikel 13: Algemene verkiezingen

12
Artikel 13
14

De afgevaardigden worden volgens algemeen, rechtstreeks en geheim kiesrecht gekozen, iedere kiezer, hetzij man of vrouw, brengt slechts één stem uit.

Een wet van de Gemeenschap stelt de beginselen van het kiesstelsel vast.