Artikel 12: Afgevaardigden en Senatoren stemmen hoofdelijk en zonder last

11
Artikel 12
13

De afgevaardigden en de senatoren stemmen hoofdelijk en persoonlijk.

Zij stemmen zonder last.

1.

Ontwikkeling artikel

1953

De afgevaardigden en de senatoren stemmen hoofdelijk en persoonlijk.

Zij stemmen zonder last.

1984

De leden van het Parlement handelen en stemmen individueel en persoonlijk. Zij mogen niet gebonden zijn door instructies en geen bindend mandaat aanvaarden.