Artikel 15: Nationale vertegenwoordiging in de Kamer der Volkeren

14
Artikel 15
16

De in de Gemeenschap verbonden volkeren worden in de Kamer der Volkeren op de volgende wijze vertegenwoordigd :

 • 1. 
  Het aantal afgevaardigden, dat op het grondgebied van een deelnemende Staat wordt gekozen, kan niet minder zijn dan 12 noch meer dan 70.
 • 2. 
  Een gelijk aantal afgevaardigden wordt gekozen op het grondgebied van Duitsland, Frankrijk en Italië.

  Evenwel wordt een aanvullende vertegenwoordiging aan de Franse Republiek toegestaan op grond van haar overzeese departementen en gebiedsdelen, volgens de bepalingen, die een Franse wet zal vaststellen.

  Een gelijk aantal afgevaardigden wordt gekozen op het grondgebied van België en Nederland.

 • 3. 
  Het aantal afgevaardigden, dat op het grondgebied van iedere deelnemende Staat wordt gekozen, is derhalve als volgt vastgesteld:

  Duitsland 63

  België 30

  Frankrijk 70

  Italië 63

  Luxemburg 12

  Nederland 30