Artikel 16: De Senaat

15
Artikel 16
17
  • 1. 
    De Senatoren worden voor vijf jaar door de Nationale Parlementen gekozen volgens de door iedere deelnemende Staat bepaalde procedure.
  • 2. 
    De Senatoren aanvaarden hun ambt bij de opening van de zitting van de Senaat volgende op hun verkiezing.