Artikel 20: Incompatibiliteiten met lidmaatschap Europees Parlement

19
Artikel 20
21
 • 1. 
  Het lidmaatschap van een nationaal Parlement is niet vereist om lid van het Parlement van de Gemeenschap te kunnen zijn.
 • 2. 
  Het lidmaatschap van de Senaat is onverenigbaar met dat van de Kamer der Volkeren.
 • 3. 
  Het lidmaatschap van het Parlement van de Gemeenschap is onverenigbaar met dat van de Raad van Nationale Ministers en met dat van de Economische en Sociale Raad.
 • 4. 
  Het lidmaatschap van het Parlement van de Gemeenschap is onverenigbaar met het lidmaatschap van de rechterlijke macht van de Gemeenschap, met vaste betrekkingen die door de Gemeenschap worden bezoldigd en met leidinggevende functies in een onderneming of organisatie, die onder haar gezag staat.
 • 5. 
  Een wet van de Gemeenschap kan vaststellen, wat verder onverenigbaar is.