Artikel 21: Zittingen Europees Parlement

20
Artikel 21
22

Het Parlement houdt jaarlijks twee gewone zittingen. Het komt van rechtswege bijeen op de tweede Dinsdag van Mei en de laatste Dinsdag van October.

Iedere Kamer wordt in buitengewone zitting bijeengeroepen door haar Voorzitter, hetzij op initiatief van deze laatste, hetzij op verzoek van een vierde van haar leden of van de Europese Uitvoerende Raad.