Artikel 23: Bevoegdheden leden Europees Parlement

22
Artikel 23
24
 • 1. 
  De leden van het Parlement en de Europese Uitvoerende Raad hebben het recht tot het doen van voorstellen van wet.
 • 2. 
  De leden van het Parlement hebben het recht van wijziging en van interpellatie. Zij kunnen mondeling of schriftelijk vragen stellen aan de Europese Uitvoerende Raad, die gehouden is daarop te antwoorden.
 • 3. 
  Elk der Kamers ontvangt en neemt kennis van verzoekschriften, die tot haar worden gericht. Het is verboden deze verzoekschriften persoonlijk in te dienen.
 • 4. 
  Elk der Kamers heeft het recht van enquête. Een wet van de Gemeenschap regelt de wijze, waarop dit recht wordt uitgeoefend.