Artikel 22: Voorzitter en Bureau, Reglement

21
Artikel 22
23
  • 1. 
    Iedere Kamer kiest bij geheime stemming uit haar midden haar voorzitter en haar bureau. Zij stelt haar reglement van orde bij meerderheid van haar leden vast.
  • 2. 
    De handelingen van iedere Kamer worden overeenkomstig de in dit reglement voorziene bepalingen openbaar gemaakt.