Artikel 30: Onverenigbaarheden met lidmaatschap

29
Artikel 30
31
  • 1. 
    Het lidmaatschap van de Europese Uitvoerende Raad is onverenigbaar met dat van de Regering van een deelnemende Staat, met het ambt van rechter of advocaat-generaal bij het Hof en met het lidmaatschap van de Economische en Sociale Raad.
  • 2. 
    De leden van de Europese Uitvoerende Raad kunnen geen enkele bezoldigde functie uitoefenen. Zij kunnen niet behoren tot de directie noch tot het bestuur van een onderneming, welke het oogmerk heeft winst te maken.