Artikel 36: Samenstelling, Voorzitterschap

35
Artikel 36
37

De Raad van Nationale Ministers is samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemende Staten. Iedere Staat vaardigt één lid van zijn Regering af.

Het voorzitterschap wordt door de leden van de Raad, in alfabetische volgorde van de namen der deelnemende Staten, bij toerbeurt uitgeoefend voor een tijdsduur van drie maanden.