Artikel 46: Strijdigheid van overeenkomsten en verklaringen tussen lidstaten met die van het Verdrag

45
Artikel 46
47

De deelnemende Staten verbinden zich geen beroep te doen op overeenkomsten of verklaringen, die tussen hen van kracht mochten zijn met het doel een geschil betreffende uitleg of toepassing van dit Verdrag te onderwerpen aan een andere regeling dan de in dit Verdrag bedoelde.