Artikel 51: Samenstelling, bevoegdheden en werkwijze

50
Artikel 51
52

In een wet van de Gemeenschap worden de samenstelling, bevoegdheid en werkwijze van de Economische en Sociale Raad geregeld.

Wanneer bij de Raad van Europa een Economische en Sociale Raad wordt opgericht, zullen overeenkomsten worden afgesloten, opdat de Economische en Sociale Raad van de Gemeenschap deel uitmaakt van genoemde Raad, met deze beraadslaagt, doch zo nodig afzonderlijk kan worden geraadpleegd.