Artikel 50: Adviserende taak

49
Artikel 50
51

De Economische en Sociale Raad heeft ten overstaan van de Europese Uitvoerende Raad en het Parlement een adviserende taak.

Op hun verzoek geeft hij aan elk der Kamers en aan de Europese Uitvoerende Raad adviezen. Hij kan hun eveneens resoluties doen toekomen.