Artikel 72: Beperkingen aan handelingsbevoegdheid deelnemende Staten

71
Artikel 72
73

De deelnemende Staten kunnen geen internationale verdragen of overeenkomsten afsluiten, die in strijd zijn met reeds door de Gemeenschap aangegane verbintenissen; zij kunnen evenmin tot dergelijke verdragen of overeenkomsten toetreden.