Artikel 89: Vertegenwoordiging door de Gemeenschap

88
Artikel 89
90

Indien de deelnemende Staten deel uitmaken van een Gezagsorgaan of van een gespecialiseerde Europese Gemeenschap, kan de Gemeenschap baar leden daarin vertegenwoordigen.