Hoofdstuk VI - Van de gespecialiseerde Gezagsorganen

Inhoudsopgave van deze pagina:

88.

Oprichting

Binnen het kader van de taak en de algemene doelstellingen, die omschreven zijn in artikel 2, kan de Gemeenschap gecentraliseerde of gedecentraliseerde administratieve organen, instellingen, openbare diensten of diensten van Europees openbaar belang of organen met administratieve of financiële autonomie oprichten of daaraan erkenning verlenen en er contrôle over uitoefenen.

De in de vorige alinea bedoelde organen van de Gemeenschap kunnen iedere publiekrechtelijke, privaatrechtelijke, nationale of gemeenschapsrechtsvorm aannemen.

Teneinde de tenuitvoerlegging van de haar opgedragen taken te vergemakkelijken, kan de Gemeenschap een beroep doen op reeds bestaande instellingen.

Een wet van de Gemeenschap regelt de wijze van toepassing van dit artikel.

89.

Vertegenwoordiging door de Gemeenschap

Indien de deelnemende Staten deel uitmaken van een Gezagsorgaan of van een gespecialiseerde Europese Gemeenschap, kan de Gemeenschap baar leden daarin vertegenwoordigen.