Akkoord tussen partijen over voortzetting coalitie

zaterdag 26 maart 2005

Er is een akkoord bereikt over voortzetting van de coalitie. Hierover is elf uur onderhandeld door de fractievoorzitters van de regeringspartijen, minister-president Balkenende, vice-premier Zalm en D66-minister Brinkhorst.

Voor onderwijs wordt structureel 250 miljoen euro extra ingezet en voor innovatie 500 miljoen euro. Er komt een nieuw voorstel voor de gekozen burgemeester. De verkiezing van de burgemeester wordt vastgelegd in de Grondwet. Nog deze kabinetsperiode moet de eerste lezing van die Grondwetsherziening worden afgerond. In de komende periode zullen burgemeesters tot uiterlijk 2010 worden benoemd.

Het wetsvoorstel over het gemengde kiesstelsel, waarbij de kiezer twee stemmen zou krijgen, wordt ingetrokken. Er komt wel een breed onderzoek naar bestuurlijke vernieuwing, waarbij behalve het kiesstelsel ook de positie van de minister-president zal worden betrokken. Nog deze kabinetsperiode zal het belang van voorkeurstemmen worden vergroot door een wijziging van de Kieswet.

Verder zijn afspraken gemaakt over het mediabeleid. De publieke omroep moet zich vanaf 2008 gaan richten op nieuws, opinievorming en debat, en educatie, kunst en cultuur.

Het akkoord zal aan de leden van D66 op een extra congres worden voorgelegd. Dat congres zal komende zaterdag worden gehouden. D66 zal een nieuwe minister van bestuurlijke vernieuwing voordragen. In Den Haag wordt D66-voorzitter en burgemeester van Wageningen Alexander Pechtold als kandidaat genoemd.

 

eerder nieuws