Afdeling 1 - Bepalingen betreffende de toekenning van vrijstelling van invoerrechten voor bepaalde goederen door de Helleense Republiek

Artikel 21

Artikel III-151 van de Grondwet vormt geen beletsel voor de Helleense Republiek om de vrijstellingen te handhaven die vóór 1 januari 1979 waren toegekend krachtens:

  • a) 
    wet nr. 4171/61 - Algemene maatregelen ter stimulering van de ontwikkeling van de economie;
  • b) 
    wetsbesluit nr. 2687/53 - Investering en bescherming van buitenlands kapitaal;
  • c) 
    wet nr. 289/76 - Stimuleringsmaatregelen voor de ontwikkeling van grensgebieden en daarmede verband houdende vraagstukken,

tot het verstrijken van de geldigheidsduur van de overeenkomsten tussen de Griekse regering en degenen die voor deze maatregelen in aanmerking kwamen.