Afdeling 2 - Bepalingen betreffende belastingen

Artikel 22

De in punt II.2 van bijlage VIII (1) bij de akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Helleense Republiek genoemde handelingen zijn ten aanzien van de Helleense Republiek van toepassing op de in genoemde bijlage bepaalde wijze, met uitzondering van de handelingen bedoeld in de punten 9 en 18 b).

(1) PB L 291 van 19.11.1979, blz. 163.