Artikel 1:

22
Artikel 1
2

De in artikel III-184, lid 2 i, van de Grondwet bedoelde referentiewaarden zijn:

  • a) 
    3 % voor de ratio tussen het voorziene of feitelijke overheidstekort en het bruto binnenlands product tegen marktprijzen;
  • b) 
    60 % voor de ratio tussen de overheidsschuld en het bruto binnenlands product tegen marktprijzen.