Artikel 2:

1
Artikel 2
3

Voor de toepassing van artikel III-184 van de Grondwet en van dit protocol wordt verstaan onder:

 • a) 
  overheid: de algemene overheid, dat wil zeggen de centrale overheid, de regionale of lokale overheid en de fondsen voor sociale zekerheid onder uitsluiting van commerciële transacties, als omschreven in het Europees Stelsel van economische rekeningen;
 • b) 
  tekort: netto financieringstekort als omschreven in het Europees Stelsel van economische rekeningen;
 • c) 
  investeringen: bruto-investeringen in vaste activa als omschreven in het Europees Stelsel van economische rekeningen;
 • d) 
  schuld: totale aan het eind van het jaar uitstaande brutoschuld tegen nominale waarde, geconsolideerd tussen en binnen de sectoren van de algemene overheid als omschreven onder a).