Religieuze groepen bezorgd over sommige passages in Europese Grondwet

dinsdag 17 mei 2005

Hoewel de katholieke kerk via de Brusselse bisschoppenconferentie de Europese Grondwet officieel steunt, bekijken veel religieuze groepen het document met argwaan. Verschillende "pro-life" (anti-abortus) groepen en christelijke activisten menen dat het Handvest van Grondrechten, dat het tweede deel van de Europese Grondwet vormt, dubbelzinnige bepalingen bevat.

De engelse Maatschappij voor bescherming van het ongeboren kind had het liefst gezien dat de menselijke waardigheid (artikel II-61) voorrang krijgt boven vrouwenrechten. De organisatie is bang voor een Europabrede invoering van abortus en euthanasie. In Ierland is zelfs commotie ontstaan over het anti-discriminatiebeginsel, omdat de vrees bestaat dat de Katholieke Kerk op deze wijze gedwongen kan worden om het priesterambt open te stellen voor vrouwen.

De Poolse pro-abortus organisatie Astra Networks zegt echter dat het Handvest van Grondrechten geen sterke, juridisch afdwingbare waarborgen biedt. Polen, Malta en Ierland, waar het recht op abortus slechts in theorie bestaat, kunnen vooralsnog niet gedwongen worden abortusklinieken te openen. Wél zal Astra Networks voortaan altijd naar het Handvest van Grondrechten verwijzen in de officiële communicatie.

Juridische experts van de Ierse Universiteit van Limerick verwachten dat de Europese Grondwet niet zal leiden tot openstelling van het priesterambt voor vrouwen. Het Grondrechtenhandvest is slechts van toepassing op officiële EU-organen en niet op kerken. Bovendien constateert de universiteit dat het Europees Hof zich terughoudend opstelt als het gaat om "gevoelige kwesties".

Bron: EU Observer, 12 mei 2005