Kabinet stemt in met Agenda Vernieuwing Democratie

maandag 11 juli 2005

De ministerraad heeft ingestemd met voorstellen die staan in de Democratische Vernieuwingsagenda van minister Pechtold i. De voorstellen moeten zorgen voor een versterking van de democratie en van vertrouwen van de burger in de politiek. Daarbij staat democratisch leiderschap en de positie van de actieve burger centraal.

De belangrijkste voorstellen zijn:

  • Referendum: na de zomer presenteert het kabinet een analyse met voor- en nadelen van verschillende varianten die het referendum zou kunnen krijgen binnen de Nederlandse staatsinrichting.
  • Kiesstelsel: er komt een burgerforum dat advies zal geven over wijzigingen van het kiesstelsel. Het kiesrecht is een van de belangrijkste rechten van de burger.
  • Voorkeurstemmen: het kabinet verlaagt de voorkeursdrempel bij de Tweede Kamerverkiezingen waardoor politici straks met ongeveer 7500 stemmen in de Tweede Kamer kunnen komen.
  • Staatsbestel: er komt een Nationale Conventie (een onafhankelijke denktank van specialisten en leden van het maatschappelijk middenveld) die zich gaat buigen over de vraag of bepaalde elementen binnen het huidige staatsbestel nog voldoen. Een mogelijk onderwerp is de positie van de Eerste Kamer. Het eindrapport van de Conventie vormt de constitutionele agenda voor de komende decennia.
  • Minister-president: na de zomer neemt het kabinet een standpunt in over de mogelijke versterking van de positie van de minister-president en wil concrete voorstellen doen.
  • Gekozen burgemeester: het kabinet komt met een voorstel voor een grondwetswijziging waardoor vanaf 2010 alle burgemeesters rechtstreeks door de bevolking gekozen worden.
  • Gemeenteraadsverkiezingen: er bestaat onvrede met de huidige situatie, omdat de landelijke politiek vaak de lokale thema's overschaduwt. Door de verkiezingen te spreiden (elke gemeente krijgt op een andere datum verkiezingen), zullen lokale thema's meer invloed krijgen op de samenstelling van gemeenteraden.

bron: www.regering.nl

 

meer over