EP stemt over Europees Centrum ontwikkeling beroepsopleiding

woensdag 31 maart 2004, Luciana SBARBATI

Luciana SBARBATI (ELD, I)

Verslag over het voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 337/75 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

Doc.: A5-0208/2004

Procedure : Wetgevende raadpleging

Debat : geen

Stemming : 31 maart 2004

Verslag aangenomen