Artikel 1: Oprichting Europese Gemeenschap

Artikel 1
2

Bij dit Verdrag richten de HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN tezamen een EUROPESE GEMEENSCHAP op.

1.

Ontwikkeling artikel

1953

Door dit Verdrag wordt een bovennationale EUROPESE GEMEENSCHAP opgericht.

De Gemeenschap is gegrondvest op een verbond van volkeren en van Staten, op de eerbied voor hun persoonlijkheid en op de gelijkheid van rechten en verplichtingen. Zij is niet ontbindbaar.

2002

Bij dit Verdrag richten de HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN tezamen een EUROPESE GEMEENSCHAP op.