Artikel 14: Totstandbrenging interne markt

13
Artikel 14
15
  • 1. 
    De Gemeenschap stelt de maatregelen vast die ertoe bestemd zijn de interne markt geleidelijk tot stand te brengen in de loop van een periode die eindigt op 31 december 1992 overeenkomstig de bepalingen van het onderhavige artikel en van de artikelen 15 i en 26 i, artikel 47, lid 2 i, en de artikelen 49 i, 80 i, 93 i en 95 i, onverminderd de andere bepalingen van dit Verdrag.
  • 3. 
    Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de noodzakelijke beleidslijnen en voorwaarden vast om een evenwichtige vooruitgang in het geheel der betrokken sectoren te garanderen.