Artikel 102: Verbod op bevoorrechte toegang tot financiële instellingen

101
Artikel 102
103
  • 1. 
    Niet op overwegingen van bedrijfseconomisch toezicht gebaseerde maatregelen waardoor instellingen of organen van de Gemeenschap, centrale overheden, regionale, lokale of andere overheden, andere publiekrechtelijke lichamen of openbare bedrijven van de lidstaten een bevoorrechte toegang tot de financiële instellingen krijgen, zijn verboden.
  • 2. 
    De Raad stelt volgens de procedure van artikel 252 i vóór 1 januari 1994 definities vast voor de toepassing van het in lid 1 bedoelde verbod.