Artikel 103: Aansprakelijkheid verbintenissen

102
Artikel 103
104
  • 1. 
    De Gemeenschap is niet aansprakelijk voor de verbintenissen van centrale overheden, regionale, lokale of andere overheden, andere publiekrechtelijke lichamen of openbare bedrijven van de lidstaten en neemt deze verbintenissen niet over, onverminderd de wederzijdse financiële garanties voor de gemeenschappelijke uitvoering van een specifiek project. De lidstaten zijn niet aansprakelijk voor de verbintenissen van centrale overheden, regionale, lokale of andere overheden, andere publiekrechtelijke lichamen of openbare bedrijven van een andere lidstaat en nemen deze verbintenissen niet over, onverminderd de wederzijdse financiële garanties voor de gemeenschappelijke uitvoering van een specifiek project.
  • 2. 
    Indien nodig kan de Raad volgens de procedure van artikel 252 i definities vaststellen voor de toepassing van de in artikel 101 i en in dit artikel bedoelde verbodsbepalingen.