Artikel 188: Groenland

187
Artikel 188
189

Het bepaalde in de artikelen 182 tot en met 187 is op Groenland van toepassing behoudens de voor Groenland geldende bijzondere bepalingen omschreven in het Protocol betreffende de bijzondere regeling van toepassing op Groenland, dat aan dit Verdrag is gehecht. (*)

1.

Toelichting PDC - Partner van het Montesquieu Instituut

(*) Zie ook Protocol 30 uit de Europese Grondwet: