Artikel 189: Mandaat, aantal leden

188
Artikel 189
190

Het Europees Parlement, bestaande uit vertegenwoordigers van de volkeren van de staten die in de Gemeenschap zijn verenigd, oefent de door dit Verdrag aan deze instelling verleende bevoegdheden uit. Het aantal leden van het Europees Parlement bedraagt niet meer dan 732.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

Artikel gewijzigd bij het Verdrag van Nice.

De zetelverdeling tussen de lidstaten wordt gewijzigd op 1 januari 2005 overeenkomstig het Protocol betreffende de uitbreiding van de Europese Unie (deze bevat slechts de zetelverdeling tussen de vijftien landen die in 2000 lid waren van de Europese Unie):

Voor de zetelverdeling tussen de lidstaten na de uitbreiding van de Europese Unie met twaalf nieuwe lidstaten, zie de Verklaring betreffende de uitbreiding van de Europese Unie (Verdrag van Nice):

2.

Ontwikkeling artikel

1957

De Vergadering, bestaande uit vertegenwoordigers van de volkeren van de Staten die in de Gemeenschap zijn verenigd, oefent de haar door dit Verdrag verleende bevoegdheden om te beraadslagen en te besluiten, alsmede om toezicht uit te oefenen, uit.

2002

Het Europees Parlement, bestaande uit vertegenwoordigers van de volkeren van de staten die in de Gemeenschap zijn verenigd, oefent de door dit Verdrag aan deze instelling verleende bevoegdheden uit. Het aantal leden van het Europees Parlement bedraagt niet meer dan 732.