Artikel 200: Beraadslaging over jaarverslag Commissie

199
Artikel 200
201

Het Europees Parlement beraadslaagt in openbare zitting over het algemene jaarverslag i, dat hem door de Commissie wordt voorgelegd.

1.

Ontwikkeling artikel

1957

De Vergadering beraadslaagt in openbare zitting over het algemene jaarverslag, dat haar door de Commissie wordt voorgelegd.

2002

Het Europees Parlement beraadslaagt in openbare zitting over het algemene jaarverslag i, dat hem door de Commissie wordt voorgelegd.