Artikel 202: Mandaat

201
Artikel 202
203

Ter bereiking van de doelstellingen van dit Verdrag en overeenkomstig de bepalingen daarvan

  • draagt de Raad zorg voor de coördinatie van het algemene economische beleid van de lidstaten;
  • heeft de Raad beslissingsbevoegdheid;
  • verleent de Raad, in de besluiten die hij neemt, de Commissie de bevoegdheden ter uitvoering van de regels die hij stelt. De Raad kan de uitoefening van deze bevoegdheden aan bepaalde voorwaarden onderwerpen. Hij kan zich ook het recht voorbehouden in bijzondere gevallen bepaalde uitvoeringsbevoegdheden rechtstreeks uit te oefenen. De hierboven bedoelde voorwaarden dienen te beantwoorden aan de beginselen en regels die de Raad, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement, vooraf met eenparigheid van stemmen heeft vastgesteld.

1.

Ontwikkeling artikel

1957

Ter bereiking van de doelstellingen van dit Verdrag en overeenkomstig de bepalingen daarvan

  • draagt de Raad zorg voor de coördinatie van het algemeen economisch beleid van de Lid-Staten,
  • heeft de Raad beslissingsbevoegdheid.
2002

Ter bereiking van de doelstellingen van dit Verdrag en overeenkomstig de bepalingen daarvan

  • draagt de Raad zorg voor de coördinatie van het algemene economische beleid van de lidstaten;
  • heeft de Raad beslissingsbevoegdheid;
  • verleent de Raad, in de besluiten die hij neemt, de Commissie de bevoegdheden ter uitvoering van de regels die hij stelt. De Raad kan de uitoefening van deze bevoegdheden aan bepaalde voorwaarden onderwerpen. Hij kan zich ook het recht voorbehouden in bijzondere gevallen bepaalde uitvoeringsbevoegdheden rechtstreeks uit te oefenen. De hierboven bedoelde voorwaarden dienen te beantwoorden aan de beginselen en regels die de Raad, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement, vooraf met eenparigheid van stemmen heeft vastgesteld.