Artikel 205: Stemprocedures, stemwegingen lidstaten, definitie gekwalificeerde meerderheid, onthoudingen

204
Artikel 205
206
 • 1. 
  Voorzover in dit Verdrag niets anders is bepaald, neemt de Raad zijn besluiten met volstrekte meerderheid van stemmen van zijn leden.
 • 2. 
  Voor de besluiten van de Raad waarvoor een gekwalificeerde meerderheid vereist is, worden de stemmen der leden zoals volgt gewogen: (*)

  België 12

  Bulgarije 10

  Tsjechië 12

  Denemarken 7

  Duitsland 29

  Estland 4

  Griekenland 12

  Spanje 27

  Frankrijk 29

  Ierland 7

  Italië 29

  Cyprus 4

  Letland 4

  Litouwen 7

  Luxemburg 4

  Hongarije 12

  Malta 3

  Nederland 13

  Oostenrijk 10

  Polen 27

  Portugal 12

  Roemenië 14

  Slovenië 4

  Slowakije 7

  Finland 7

  Zweden 10

  Verenigd Koninkrijk 29.

  De besluiten komen tot stand wanneer zij ten minste 255 stemmen hebben verkregen en de meerderheid van de leden voorstemt, ingeval zij krachtens dit Verdrag moeten worden genomen op voorstel van de Commissie.

  In de overige gevallen komen de besluiten tot stand wanneer zij ten minste 255 stemmen hebben verkregen, en ten minste twee derden van de leden voorstemmen. (*)

 • 3. 
  Onthouding van stemming door aanwezige of vertegenwoordigde leden vormt geen beletsel voor het aannemen der besluiten van de Raad waarvoor eenparigheid van stemmen is vereist.
 • 4. 
  Een lid van de Raad kan verlangen dat bij besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid van stemmen wordt nagegaan of de lidstaten die de gekwalificeerde meerderheid vormen ten minste 62 % van de totale bevolking van de Unie vertegenwoordigen. Indien blijkt dat niet aan deze voorwaarde is voldaan, is het besluit niet aangenomen. (*)

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

Dit artikel is gewijzigd op 1 januari 2005 overeenkomstig het Protocol betreffende de uitbreiding van de Europese Unie (deze bevat slechts de zetelverdeling tussen de vijftien landen die in 2000 lid waren van de Europese Unie):

Voor de stemwegingen in de Raad na de uitbreiding van de Europese Unie met twaalf nieuwe lidstaten, zie de Verklaring betreffende de uitbreiding van de Europese Unie (Verdrag van Nice):

Zie verder ook de parallelle bepaling in het Verdrag tot oprichting van de Europese Unie:

2.

Ontwikkeling artikel

1957
 • 1. 
  Voor zover in dit Verdrag niet anders is bepaald, neemt de Raad zijn besluiten met volstrekte meerderheid van stemmen van zijn leden.
 • 2. 
  Voor de besluiten van de Raad, waarvoor een gekwalificeerde meerderheid is vereist, worden de stemmen der leden als volgt gewogen:

België ................ 2

Duitsland ............. 4

Frankrijk ............. 4

Italië ................ 4

Luxemburg ............. 1

Nederland ............. 2

De besluiten komen tot stand wanneer zij ten minste

 • twaalf stemmen hebben verkregen, ingeval zij krachtens dit Verdrag moeten worden genomen op voorstel van de Commissie,
 • twaalf stemmen hebben verkregen waarbij ten minste vier leden voorstemmen, in de overige gevallen.
 • 3. 
  Onthouding van stemming door aanwezige of vertegenwoordigde leden vormt geen beletsel voor het aannemen der besluiten van de Raad waarvoor eenparigheid van stemmen is vereist.
2002
 • 1. 
  Voorzover in dit Verdrag niets anders is bepaald, neemt de Raad zijn besluiten met volstrekte meerderheid van stemmen van zijn leden.
 • 2. 
  Voor de besluiten van de Raad waarvoor een gekwalificeerde meerderheid vereist is, worden de stemmen der leden zoals volgt gewogen: (*)

  België 12

  Bulgarije 10

  Tsjechië 12

  Denemarken 7

  Duitsland 29

  Estland 4

  Griekenland 12

  Spanje 27

  Frankrijk 29

  Ierland 7

  Italië 29

  Cyprus 4

  Letland 4

  Litouwen 7

  Luxemburg 4

  Hongarije 12

  Malta 3

  Nederland 13

  Oostenrijk 10

  Polen 27

  Portugal 12

  Roemenië 14

  Slovenië 4

  Slowakije 7

  Finland 7

  Zweden 10

  Verenigd Koninkrijk 29.

  De besluiten komen tot stand wanneer zij ten minste 255 stemmen hebben verkregen en de meerderheid van de leden voorstemt, ingeval zij krachtens dit Verdrag moeten worden genomen op voorstel van de Commissie.

  In de overige gevallen komen de besluiten tot stand wanneer zij ten minste 255 stemmen hebben verkregen, en ten minste twee derden van de leden voorstemmen. (*)

 • 3. 
  Onthouding van stemming door aanwezige of vertegenwoordigde leden vormt geen beletsel voor het aannemen der besluiten van de Raad waarvoor eenparigheid van stemmen is vereist.
 • 4. 
  Een lid van de Raad kan verlangen dat bij besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid van stemmen wordt nagegaan of de lidstaten die de gekwalificeerde meerderheid vormen ten minste 62 % van de totale bevolking van de Unie vertegenwoordigen. Indien blijkt dat niet aan deze voorwaarde is voldaan, is het besluit niet aangenomen. (*)