Artikel 209: Statuut comités

208
Artikel 209
210

De Raad stelt, na advies van de Commissie, het statuut vast van de comités welke in dit Verdrag zijn bedoeld. (*)

Inhoudsopgave van deze pagina:

2.

Ontwikkeling artikel

1957

De Raad stelt, na advies van de Commissie, het statuut vast van de comités welke in dit Verdrag zijn bedoeld.

2002

De Raad stelt, na advies van de Commissie, het statuut vast van de comités welke in dit Verdrag zijn bedoeld. (*)