Artikel 311: Protocollen

310
Artikel 311
312

De protocollen die, in onderlinge overeenstemming tussen de lidstaten, aan dit Verdrag worden gehecht, maken een integrerend deel daarvan uit. (*)

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting PDC - Partner van het Montesquieu Instituut

(*) Tijdens de Intergouvernementele Conferentie (IGC) die de Europese Grondwet vaststelde, inventariseerde een werkgroep Juridische deskundigen de bestaande protocollen. In oktober 2003 constateerde de werkgroep dat voor de opstelling van de Europese Grondwet 123 protocollen moesten worden beoordeeld, namelijk:

  • 36 protocollen die zijn gehecht aan de basisverdragen,
  • 5 (nieuwe) protocollen die waren voorgesteld door de Europese Conventie, en ten slotte
  • 82 protocollen die zijn gehecht aan de toetredingsverdragen.

De juristen hebben tien achterhaalde protocollen geschrapt en de protocollen bij de toetredingsverdragen 'ingedikt' van 82 tot 2. Tijdens de IGC werden bovendien extra protocollen gemaakt, onder meer om intrekking van de huidige verdragen mogelijk te maken. Uiteindelijk bleven er van de 123 protocollen 36 over. De bestaande protocollen zijn door de juristen grondig bijgewerkt (artikelen zijn hernummerd, de inhoud verwijst niet meer naar de verdragen maar naar de Europese Grondwet).

De redactie van PDC volgt de Memorie van Toelichting van de Belgische regering bij het onderscheid tussen 'nieuwe' en 'bestaande' protocollen.

De Memorie van Toelichting van de Belgische regering rangschikt de protocollen uit de Europese Grondwet als volgt:

N.B. De Memorie van Toelichting beschouwt de twee protocollen die zijn ontstaan door het indikken van de 82 protocollen bij de toetredingsverdragen als nieuw.

2.

Ontwikkeling artikel

1957

De protocollen die, in onderlinge overeenstemming tussen de Lid-Staten, aan dit Verdrag worden gehecht, maken een integrerend deel daarvan uit.

2002

De protocollen die, in onderlinge overeenstemming tussen de lidstaten, aan dit Verdrag worden gehecht, maken een integrerend deel daarvan uit. (*)